+38(096) 777-89-89

Зв'язатися з нами

×
Phone

Замовлення за телефоном:

+38(096) 777-89-89

+38(044) 393-13-90

Viber

WhatsApp:

+38(096) 777-89-89

Експрес замовлення

Про надання послуг з оформлення замовлень на прокат / оренду автомобілів через сайт

autoprokat.net.ua
Ознайомтесь з умовами даного договору з оплати послуг прокату та застави шляхом переказування грошових коштів на рахунок, банківську картку або шляхом оплати через інтернет

Виконавець, що дії на основі Закону, пропонує укласти цей договір публічної оферти (далі – дДоговір), про надання послуг з прокату / оренди автомобілів та супутніх послуг через Інтернет-сайт з прокату автомобілів autoprokat.net.ua (далі Веб-сайт).

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст. 633, 641 Громадянського кодексу України, його умови однакові для усіх споживачів, безумовне прийняття умов котрого (оплата будь-яким засобом згідно з ч.2 ст. 642 Громадянського кодексу України) вважається акцептом даного договору між Замовником та Виконавцем та засвідчує факт його заключення.

Договір є змішаним, оскільки має умови кількох договорів.

1. Визначення термінів та загальні положення

Виконавець – юридичне або фізичне лице підприємець, котре надає послуги з прокату автомобілів та послуги з оформленню замовлення, бронюванню, бронюванню послуги прокат автомобілів на сайтах, що вказані у договорі.

Замовник – фізична або юридична особа (представник юридичного лиця), котра дала згоду з умовами даного Договору з метою отримати послуги з прокату автомобіля та / або резервування та оплати бронювання, прокату автомобіля та інших послуг для Водія / Клієнта у відповідності з умовами даного Договору.

Сторони – сукупне найменування Замовника та Виконавця.

Водій / Клієнт – особа, що вказана у договорі прокату автомобіля та / або та, що підписує договір прокату з Компанією з прокату автомобілів та котра отримує автомобіль по акту прийому-передачі. Водій / Клієнт може бути, як особою, що оформлює замовлення на Веб-сайті (Замовник), так і особою, що вказана, як Водій / Клієнт при оформленні замовлення автомобіля та відносно котрої надано данні паспорту, водійського посвідчення, інші документи, необхідні для укладання договору прокату автомобіля, що вказані в умовах прокату на Веб-сайті. Водій / Клієнт та Замовник – можуть бути однією особою, тобто, коли Замовник проводить замовлення на Веб-сайті власноручно та для себе.

Компанія з прокату автомобілів – юридична або фізична особа, що має супутні реєстраційні документи та дозволення на здійснення діяльності з надання автомобілів у прокат / оренду. Безпосередньо Компанієй з прокату автомобілів укладається угода прокату автомобіля з Клієнтом / Водієм або Замовником та проводиться передача автомобіля останньому (ім), про що оформляється угода прокату та акт прийому-передачі автомобілю. Компанія з прокату автомобілів та Замовник можуть бути однією особою, коли безпосередньо Виконавець не тільки приймає замовлення з прокату, але й виконує їх та підпадає під ознаки Компанії з прокату автомобілів, що вказані у цьому договорі.

Власник – юридична або фізична особа, що є власником або розпорядником транспортного засобу, котрий буде передаватися в оренду Замовнику, Водію / Клієнту на основі замовлення, що було зроблено Замовником. Власник, Компанія з прокату автомобілів та Виконавець можуть бути однією особою, якщо особа відповідає усім визначенням, що вказані у цьому договорі, тобто приймає замовлення, є власником транспортного засобу, що передається в оренду / прокат та самостійно передає автомобіль Замовнику, Водію / Клієнту з договору прокату та з акту прийому-передачі.

Послуги – надана виконавцем можливість резервування послуги з прокату автомобілів, оформлення супутніх послуг через Інтернет-сайти та інші консультаційно-інформаційні послуги.

Бланк замовлення – документ, котрий отримає Замовник згідно з результатів успішного оформлення замовлення прокату автомобіля на сайтах, що містять дані про замовлення: унікальний номер замовлення, клас автомобіля та / або модель, марку автомобіля, дату оформлення замовлення, період прокату, дату та місце отримання та повернення автомобіля, вартість прокату автомобіля та вартість застави за автомобіль, прізвище, ім’я, по-батькові та інші данні Водія / Клієнту, Замовника автомобіля, котрий буде отримувати автомобіль та буде підписаний договір прокату.

Бланк замовлення на дає право на отримання автомобіля у випадку ненадання водієм оригіналів паспорту та водійського посвідчення, а також, надання прострочених документів, або документів з котрими неможливо управляти транспортним засобом на території країни виповнення замовлення, при передачі автомобіля Виконавцем / Власником / компанією з прокату автомобілів та при відсутності оплати за послуги прокату та застави у Водія / Клієнта, Замовника.

Договір прокату / оренди автомобіля – публічний договір, що укладається між Компанією з прокату автомобілів з одної сторони, та Замовником або Водієм / Клієнтом з іншої сторони.

Акт прийому-передачі – документ, котрий оформлюється при отриманні автомобіля у прокат та є свідоцтвом про фактичні передачу автомобіля Компанією з прокату автомобілів / Виконавцем / Власником, Водієві / Клієнту та / або Замовнику.

Веб-сайт – програмне забезпечення Виконавця, котре розміщено у мережі Інтернет за адресою autoprokat.net.ua.

Реквізити Виконавця для оплати коштів – данні рахунку, банківської карти, електронних гаманців Виконавця, що вказані на сайті та котрі, належать та / або знаходяться у розпорядженні Виконавця. Повні данні направляються замовнику на пошту, по телефону, у повідомлення або голосовим шляхом по телефону для запобігання шахрайських дій зі сторони третьої особи при цьому, указані реквізити, що обов’язково належать Виконавцю.

Комісія при оплаті платежів за реквізитами виконавця – при платежі за реквізитами Виконавця, сплачується комісія відповідно до умов договору між Виконавцем та особою, що надає послуги, що пов’язані з проведенням платежів: еквайрінг, банківські послуги, інші послуги, що передбачають можливість нарахування грошових коштів на рахунки / реквізити Виконавця при сплаті послуг замовлення.

2. Предмет Угоди

2.1. За цією Угодою Замовник поручає, а Виконавець приймає на себе обов’язки надавати послуги з оформленню замовлень на прокат автомобіля через Інтернет-сайти.

2.2. Послуга вважається наданою Виконавцем та отримана Замовником у повному обсязі з моменту проведення Замовником оплати по реквізитам Виконавця для сплати кошт.

2.3. Погоджуючись з умовами Угоди, Замовник підтверджує, що уважно ознайомився зі всіма пунктами цієї Угоди та інформації, що була обнародувана на Веб-сайті, а саме:

 • Шляхом надання послуг з оформленню замовлення, відмова від замовлення прокату автомобіля, термінами відмови та супутніх послуг через Інтернет-сайт;
 • Умовами договору з прокату автомобіля;
 • Вартістю послуг прокату автомобіля;
 • Іншими умовами, що були викладені на сайті, котрі є суттєвими для укладання цієї угоди та угоди прокату автомобіля.

2.4. Погоджуючись з умовами Угоди, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку (для фізичних осіб), законне використання банківською платіжною карткою (у разі сплати послуг з її допомогою), а також усвідомлює відповідність за обов’язки, що накладаються на нього у результаті цієї Угоди.

2.5. Погоджуючись з умовами Угоди, Замовник підтверджує достовірність заповнених даних відносно Водія / Клієнту та себе на Веб-сайті.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Послуги Виконавця про проведення резервування, оформлення замовлення на прокат автомобіля надаються за рахунок сплати комісії, є платними та сплачуються:

3.1.1 Компанією з прокату автомобілів та / або Власником, у випадку, якщо Виконавець, компанія з прокату автомобілів та Власник не є однією і тою ж особою та у випадку, коли Замовник, Водій / Клієнт отримали автомобіль від компанії з прокату автомобілів, Власника з завчасно оформленого замовлення через Інтернет-сайт, про що між Компанією з прокату автомобілів та / або Власником з однієї сторони та Замовником та / або Водієм / Клієнтом з іншої сторони укладена угода прокату / оренди автомобіля та передано автомобіль актом прийому-передачі. У цьому випадку, винагородження Виконавця сплачується Компанією з прокату автомобілів та / або Власником у розмірі згідно угоди, що укладена між ним та Виконавцем.

3.1.2 Замовник за рахунок оплаченої передплати за прокат автомобілів при оформленні замовлення або при завершення замовлення на прокат автомобілів за рахунок передплати згідно Бланку замовлення через картку, рахунок, сплату за допомогою електронних грошових переказів, готівкою, іншим засобом, у момент оформлення замовлення на Веб-сайті та / або у строк, дозволяється у відповідності з умовами внесення сплати, що вказані на Веб-сайті або відправлених за допомогою електронної пошти.

3.1.3 Замовником, Водієм / Клієнтом при відмові від замовлення, з порушенням строків для безкоштовної відмови від замовлення, якщо таке замовлення не сплачувалось на Веб-сайті або іншим шляхом Замовником, Водієм / Клієнтом. Сплата відбувається у розмірах, що вказані в умовах прокату на Веб-сайті.

3.2. При сплаті замовлення, з Замовника може утримуватися комісія банківським закладом, підприємництвами, що надають послуги оплати та / або Замовник зобов’язаний компенсувати Виконавцю комісію, котра була отримана банківським закладом з останнього у котрій обслуговується Виконавець у розмірах, що вказані при сплаті або в умовах прокату.

3.3. Повернення грошових коштів при відмові від замовлення, якщо замовлення оформлено до моменту передачі автомобілю Водієві / Клієнту та підписані угоди прокату, та це було оформлено за допомогою Веб-сайту, та, якщо відмова не порушує строків та умов, що розміщенні на Веб-сайті та при такій відмові у вказаний термін, можливий варіант грошових коштів без стягування будь-яких штрафів, виплат. То, таке повернення сплачених грошових коштів за замовлення відбувається згідно з правилами платіжних систем та умов, що викладені у цьому договорі. При поверненні грошових коштів таким чином, Виконавець не компенсує Замовнику, або має право утримати з суми, котра повертається Замовнику (у разі, якщо комісія з договорі між Виконавцем та платіжною системою сплачується Виконавцем з сум, що були зараховані на рахунок) вартість комісій сплачених при оформленні замовлення та / або при сплаті замовлення, вартість комісій для сплати платіжній системі для повернення грошових коштів Замовнику, розмір податків та зборів, офіціальних платежів, якщо такі повинні бути сплачені та не відшкодовуються після повернення грошей Замовнику.

3.4. Строки відмови від замовлення, коли можливе повернення грошових коштів, що були сплачені Замовником, визначаються в умовах прокату авто на Веб-сайті.

3.5. Строки сплати замовлення Замовником, визначаються на Веб-сайті та / або у електронному письмі, що відправлено Замовником.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

 • Надавати Послуги, що передбачені умовами цієї Угоди;
 • Забезпечити можливість замовлення та сплати послуг за допомогою передбачених на сайті засобів платежу;
 • - Надавати консультації з питань користування Веб-Сайтом та оформлених послуг;

4.2. Виконавець має право:

 • Відмовити у наданні послуг у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх обов’язків у відповідності з цією Угодою.
 • Відмовити у наданні послуг у зв’язку з не передачею даних Клієнта / Водія (даних паспорту та водійського посвідчення)
 • Відмовити у наданні послуг у зв’язку з питаннями безпеки: нетверезий стан водія, або підозра на нетверезий стан, підозра та / або скоєння шахрайства, інший злочин.

4.3. Замовник зобов’язується:

 • Дотримуватись умов цієї Угоди
 • Вислати на електрону пошту Виконавця, вказану на Веб-сайті дані паспорту, водійського посвідчення Водія / Клієнту
 • Прийняти автомобіль у термін та у місті, що вказано в замовленні, у тому числі повідомити водія про вказані обставини, що вказані у замовленні
 • Ознайомитися з умовами прокату автомобіля, що викладені на Веб-сайті

4.4 Замовник має право:

 • - Вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності з умовами цієї Угоди;

5. Відповідність Сторін та порядок вирішення суперечок

5.1. Відповідність за втрату , передачу або розголошення інформації з бланку замовлення, угоди прокату автомобіля несе Замовник.

5.2. Виконавець не несе відповідності за неотримання послуг Замовником при наступних умовах:

 • Відмова Замовника та / або Водія / Клієнту від підписання угоди прокату, акту прийому-передачі автомобіля;
 • Недостовірність вказаних Замовником даних при оформленні послуг на Веб-сайті (прізвище та ім’я Замовника, Водія / Клієнту, дата отримання автомобіля та інше);
 • Надання Вдієм / Клієнтом документів, з котрими неможлива експлуатація транспорту, у тому числі: відсутність відповідної категорії у водійському посвідчення, різні прізвища імена у паспорті та водійському посвідченні, у тому числі різний дубляж іноземною мовою
 • Неотримання Водієм / Клієнтом автомобіля через стан, котрий не дозволяє управляти автомобілем: алкогольне / наркотичне сп’яніння, знаходження під дією лікарських препаратів. Для визначення такого стану достатньо пояснення наданого компанією з прокату автомобілів, відносно ненормального стану Водія / Клієнту.
 • Інші умови, не пов’язані з оформленням замовлення та угоди прокату автомобіля на Веб-сайті.

5.3. Усі суперечливі питання, пов’язані з отриманням послуг Замовником, вирішуються сторонами з використанням особистих даних Замовника та Водія / Клієнту, котрі були вказані їм при оформленні та оплаті послуг на Веб-сайті. У випадку, якщо особисті данні вказані таким чином, що не дозволяють встановити отримувача послуг (Замовника, Водія / Клієнту), Виконавець має право відмовити Замовнику у розслідуванні суперечливих питань.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником Бланку замовлення, у зв’язку з проблемами у роботі технічних засобів та каналів зв’язку Замовника. А такому випадку Замовнику необхідно звернутися на протязі 1 години з моменту оплати замовлення до служби підтримки Виконавця за контактами, що вказані на головній сторінці Веб-сайту, або у розділі Контакти на Веб-сайті.

5.5. Усі суперечливі питання, котрі можуть виникнути за цією Угодою або у зв’язку з його виконанням сторони вирішують шляхом переговорів та при наявності заяви Замовника, переданого засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок урегулювання суперечки є обов’язковим.

5.6. У випадку, якщо сторони не можуть досягти згоди з суперечливих питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню у відповідності з діючим законодавством України.

5.7. З усіх питань, не врегульованих у тексті цієї Угоди, сторони керуються діючим законодавством України.

6. Термін діє угоди

Ця угода діє до 31 грудня 2020 року.

7. Виконавець

ФОП СІНЬКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
ЄДРПОУ/ІПН 2810901617
р/р 26004050300889 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Платник єдиного податку другої групи

8. Контакти Виконавця та цілодобової підтримки

Адреса: м. Дніпро, Україна, 49000 вул. Робоча, 87
Телефон: +38(044) 393-13-90, +38(096) 777-89-89
E-mail: info@autoprokat.net.ua

Служба підтримки для прийняття або відміни замовлення:

Телефон:+38(044) 393-13-90, +38(096) 777-89-89
© ООО "Автоаренда ЛТД" 2022
Visa MasterCard 3DSecure